Politik Vi mener

Kontaktudvalg

Forslaget er en forringelse
Odense Lærerforening finder en nuværende struktur for kontaktudvalgene hensigtsmæssig og brugbar.
Generelt ser vi forslaget om en ny struktur som en betydelig forringelse i forhold til formålet med kontaktudvalgene.


Du kan læse hele høringssvaret på linket til højre.