Politik Vi mener

Frikommune

Pas på med forsøgene
Odense er efter ansøgning blevet godkendt som frikommune i årene 2012 - 2016.
Det åbner for muligheder - men også for faldgruber!

Fra såvel Odense Lærerforening som fra lærerrepræsentanterne i Skoleafdelingens MED-udvalg lyder der advarende ord!

- I har som politikere et meget stort ansvar, når der igangsættes forsøg, der vedrører børns og unges fremtid. De indgår i en forsøgssammenhæng, hvor de ikke selv har indvilget i at deltage. De kender ikke konsekvenserne, og de har ikke mulighed for en "ommer"!

Sådan skriver Odense Lærerforenings formand, Anne-Mette K. Jensen, i et høringssvar.
Hun påpeger samtidig, at alle børn og unge har et krav på og en forventning om, at de i deres folkeskoleforløb får den nødvendige ballast til en videre uddannelse.
- Vi opfordrer jer til nøje at overveje, hvilke forsøg I ønsker at iværksætte. Forskning viser, hvad der virker i folkeskolen. Brug den, opfordrer Anne-Mette Jensen.

Det falder i tråd med udtalelsen fra de tre lærerrepræsentanter i Skoleafdelingens MED-udvalg:
- Bidragene fra Børn- og Ungeudvalget til frikommuneforsøg bærer på flere områder præg af ønsker om en ringere kvalitet i undervisningskerneydelsen. Vi undrer os over, at man i folkeskolen ønsker at benytte arbejdskraft uden pædagogiske og didaktiske kompetencer. Vi må advare mod, at forslaget fremsættes, hvis man da fortsat har et seriøst ønske om at gøre unge parate til en ungdomsuddannelse.

Endvidere finder de tre lærerrepræsentanter, at kvaliteten i elevernes undervisning svækkes med et forslag om at "udvide undervisningsbegrebet":
- En skoledag, som organiseres med tid midt på dagen til "pædagogiske læringaktiviteter" vil ikke øge kvaliteten af undervisningen, hvilket underbygges af forskning på området. Det bliver en kunstig opsplitning, hvor muligheden for fagligt flow og fordybelse i undervisningen svækkes, fremgår det af høringssvaret.

De tre lærerrepræsentanter er Charlotte Holm, Ole G. Sørensen og Torben Rasmussen.

Medarbejdersiden i kommunens Hovedudvalg opfordrer politikerne til at inddrage borgere og medarbejdere i beslutningsprocessen:
- Vi er bekymrede for, om frikommuneforsøget primært bliver en spareøvelse, der vil gå ud over kvalitet og arbejdsmiljø, skriver organisationsrepræsentanterne.

De udtrykker samtidig utilfredshed med det hastværk, der har præget processen indtil nu:
- Hastigheden til dato har været så stor, at der politisk ikke har været en kvalificeret drøftelse af mål og retning i forsøget generelt. Men politisk kan man stadig genoverveje og sikre en ordentlig proces, lyder opfordringen.