Politik Vi mener

Brug pengene på flere lærere!

Endelig et vendepunkt for skolerne i Odense. I budgettet for 2017 bliver der tilført godt 30 mio. mere til folkeskolerne. Folkeskolen italesættes nu som en væsentlig del af byens vækststrategi, og der følger penge med. Der er lang vej endnu, men der er taget et vigtigt skridt.
Anne Mette Dsc 6684

Hvis pengene skal gøre en forskel for kvaliteten i undervisningen, så skal der ansættes flere lærere på skolerne bl.a. for at sikre:

  • at der er en lærer pr. klasse 
  • at klasser med mange elever kan deles
  • at der er mulighed for faglig støtte til at løfte inklusionsopgaven
  • at der er uddannede vikarer

Flere penge kunne få politikere og ledere til at falde for fristelsen til at bruge pengene på kommercielle interessenters reklamefremstød, til modeluner eller andre prestige projekter. Men det der er brug for, er flere lærere helt ude i undervisningen i de enkelte klasser, så fokus fastholdes på kvaliteten i undervisningen for alle elever.

Derfor arbejder Odense Lærerforening for, at politikerne sikrer, at pengene bruges på flere lærere, og at der konkret følges op på, at det bliver virkelighed på skolerne i Odense.