Om OLF Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 13. marts 2020 kl. 16:00 - Dørene åbnes kl. 15:30

I lige år afholdes der valggeneralforsamling med valg til formand, næstformand, styrelse samt kongresdelegerede.

Generalforsamlingen sætter kursen for foreningens arbejde.

Reserver dagen!

Bilag til generalforsamlingen offenliggøres løbende her på siden.

Efter generalforsamlingen er der fest med spisning, musik og dans.

 

Kandidater til styrelsen i Odense Lærerforening

Hvis du overvejer at stille op eller vil høre mere om styrelsesarbejdet, så kontakt gerne formanden for at høre nærmere.

Valgperioden er 2-årig og løber fra 1. april 2020 til 31. marts 2022.

Du kan få dit kandidatur til styrelsesvalget offentliggjort i LærerBladet. Send portrætbillede og tekst til LærerBladets redaktør Erik Schmidt: erik@fjordager.com senest den 3. februar 2020.

Du kan også få kandidaturet offentliggjort på foreningens hjemmeside. Send portrætbillede og tekst til: 082@dlf.org

Portrætbillede skal være i høj opløsning (over 1 MB), og teksten må maksimalt være 1000 anslag eller 200 ord. 

Det er naturligvis også muligt at stille op til valget på selve generalforsamlingen.