Inklusionen er for længst gået for vidt!

På baggrund af de nyligt varslede besparelser, med overskriften "Sammenhængende Borgerforløb", har OLF sendt et åbent brev til Odense Byråd.
Politik_117 2013 06 10 DLF 055

Du kan læse det åbne brev her.