Ledighedsforsikring - en mulighed

Supplerende forsikring til evt. dagpenge

Som det fremgår af høringsmaterialet vedr. reduktionsforslag i forbindelse med budget 2012, udsendt af Børn- og Ungeforvaltningen den 23. juni 2011, er der igen stor usikkerhed om, hvor - og i givet fald hvor meget - der skal spares på skoleområdet, mv.

- Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at der fortsat kan tegnes en særskilt ledighedsforsikring hos Lærerstandens Brandforsikring, siger Charlotte Holm, der er næstformand i Odense Lærerforening.

Denne forsikring supplerer i en periode dagpengene.
Forsikringen skal dog være tegnet 6 måneder før en eventuelt varslet afsked.

Du kan læse mere om denne forsikring på www.lb.dk/Forsikringer/Ledighedsforsikring
Du kan også kontakte lærernes a-kasse, dlf/a, på tlf. 7010 0018.

 

 

 

 

 

 

 

Emner

Målgruppe