Medlem Kurser

AMR

På kursus som arbejdsmiljørepræsentant

Odense Lærerforening afholder hvert år et 2-dages TR-AMR-kursus for alle kredsens tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Kurset afvikles på en af foreningens kursusejendomme.

Odense Lærerforening afholder også hvert år en fælles kursusdag for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

I januar (lige år) umiddelbart efter valg til AMR (dec. ulige år) afholder Odense Lærerforening introkursus for nyvalgte AMR.

De fynske kredse samarbejder om kurser for arbejdsmiljørepræsentanter og supplerende kurser for tillidsrepræsentanter, der har gennemgået grunduddannelsen.
Nogle af disse kurser er fælles for TR og AMR.

 

Som AMR har du ret til følgende uddannelse:

- Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed. Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter valget.

- Herudover skal arbejdsgiveren tilbyde to dages uddannelse, som skal gennemføres senset 1 år efter valget.

- Herefter skal arbejdsgiveren tilbyde halvanden dags uddannelse årligt.

Al uddannelse skal målrettes de kompetencebehov, der er i arbejdsmiljøgruppen.