Bliv medlem

Som medlem af Odense Lærerforening har du en stærk forening i ryggen. Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du kommer i knibe på arbejdspladsen.

Du kan finde en elektronisk indmeldelsesblanket til højre på siden

Hvis du inden indmeldelse er medlem af en anden organisation, skal du selv sørge for at udmelde dig, da der ikke sker automatisk overførsel af dit medlemskab fra den ene organisation til den anden.

Du kan læse mere om Odense Lærerforening via menuen til venstre på siden.

I højre side kan du finde læse mere om medlemsskab og medlemsfordele i Danmarks Lærerforening, ligesom du kan læse Odense Lærerforenings vedtægter.