Arbejdsliv Løn og job

UUO

Hvis du er ansat i UUO...

Løn og arbejdstid

Vejledere ved UUO, der har mindre end 8 års anciennitet eller som endnu ikke har gennemført vejlederuddannelsen, følger samme lønsystem som lærere ansat i folkeskolen.

Der er aftalt et centralt vejledertillæg på 7.000 kr. (niveau 31/3 00)

Ud over den centralt fastsatte løn får disse vejledere et funktionstillæg på 18.000 kr. (niveau 31/3 00) jf. forhåndsaftalen mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Hvis de har gennemført vejlederuddannelsen desuden et kvalifikationstillæg på 10.500 kr. (niveau 31/3 00).

Vejledere med 8 års anciennitet, der har gennemført vejlederuddannelsen, ansættes som konsulenter. De indplaceres på grundløn 44 + 12.000 kr. (niveau 31/3 00) og får desuden et funktionstillæg på 1000 kr. (niveau 31/3 00).

Konsulenter med 4 års ansættelse som konsulent får et kvalifikationstillæg på 6.500 kr. (niveau 31/3 00).

Der er desuden aftalt konkrete tillæg til nogle UU-vejledere og UU-konsulenter.

Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen, men den kan variere fra uge til uge.

Vi har til højre på siden samlet nogle links vedr. lønnen på UU-området. 
Med lønberegneren kan du tjekke om din løn er korrekt.

Hvis du er i tvivl om din løn er korrekt, kan du få tjekket din løn via din TR eller ved at sende din lønseddel og opgaveoversigt til 082@dlf.org