Arbejdsliv Løn og job

"PPR" - området

Hvis du er ansat ved Specialpædagogisk rådgivning, Sprogets Hus eller ved Sundhed- og forebyggelse...

Løn og arbejdstid

Hovedparten af lønnen fastsættes centralt ved overenskomstforhandlingerne, men der er også en mindre del af lønnen, der fastsættes ved aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Talehøre-lærere

Talehørelærere følger det samme lønsystem som lærere ansat i folkeskolen. Der er et særligt tillæg for talehøre-undervisning.

Der er lokalt i Odense Kommune aftalt et tillæg til talehøre-lærere for PD-uddannelse samt for uddannelser, der er ligestillet med PD-uddannelser (kandidatuddannelser og exam.art/exam.pæd). Tillægget er for overenskomstansatte på 7.500 kr. (niveau 31/3 00) og for tjenestemænd et løntrin.
Det er også aftalt, at fastansatte talehøre-lærere, der endnu ikke har opnået obligatorisk kvalifikationsløn (efter 4 års ansættelse) ydes et ekstra trin.
Desuden er det aftalt, at alle talehøre-lærere ved PPR et tillæg for fleksibilitet i teamarbejdet på 3.000 kr. (niveau 31/3 00).
Derudover er der aftalt konkrete tillæg til nogle talehøre-lærere.

Talehøre-konsulenter

Størstedelen af de tidligere talehøre-lærere er fra 1. august 2011 ansat som talehøre-konsulenter. De aflønnes efter de centrale aftaler for konsulenter.

Der er lokalt i Odense Kommune aftalt et funktionstillæg på 5.200 kr. (niveau 31/3 00), der dækker tillæg for 200 timers talehøre-undervisning.
Talehøre-konsulenter med 12 års erfaring på baggrund af grunduddannelsen får derudover et kvalifikationstillæg på 10.000 kr. (niveau 31/3 00).
Derudover er der aftalt konkrete tillæg til nogle talehøre-konsulenter.
 
Skolepsykologer

Det er aftalt med Odense Kommune, at nyuddannede fastansatte skolepsykologer får tillagt to løntrin oven i grundlønnen. Når man har arbejdet som skolepsykolog i mindst et år efter færdiggørelsen af uddannelsen, tillægges yderligere et trin.

Derudover er det aftalt, at psykologer og kandidater i pædagogisk psykologi efter et års ansættelse ved PPR får et fastholdelsestillæg på 5.000 kr. (niveau 31/3 00).

Der er desuden aftalt konkrete tillæg til nogle skolepsykologer for yderligere erfaring, visse uddannelser, koordinatorfunktioner med mere.

Konsulenter i øvrigt.

Andre konsulenter er ansat med en centralt aftalt grundløn samt forskellige tillæg aftalt mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Hvis du er i tvivl om din løn er korrekt, kan du få tjekket din løn via din TR eller ved at sende din lønseddel og opgaveoversigt til 082@dlf.org